Formularz skargi

Zgłoszenie skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) Polaris

Wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe są gromadzone lub przetwarzane przez Polaris zachęca się do powiadomienia IOD Polaris o istotnych incydentach związanych z ochroną prywatności, które mogą stanowić naruszenie przysługujących im praw.

IOD może również udzielić porad lub wskazówek przydatnych w procesie rozpatrywania skargi.

Celem niniejszego Formularza skargi jest wsparcie IOD w zidentyfikowaniu wszelkich przypadków naruszenia praw osób, których dotyczą dane.

Tożsamość osoby składającej skargę
Szczegóły skargi
captcha
* Pola wymagane

Znajdź dealera w pobliżu